Het gelijktijdig leerling-leermeesterschap

Hoe verschillend we er ook uitzien, hoe afwijkend we ook reageren, hoe slim of hoe dom we ook lijken… toch zijn we op élk moment 100% gelijkwaardig aan elkaar.
Verschillen zijn dus een illusie die wij als absolute werkelijkheid kunnen ervaren.

Bekijk ‘Het Leven’ eens vanuit een totaal andere invalshoek dan je gewend bent. Ga er eens van uit we ons in een simulator bevinden waarin wij virtuele interacties als levensecht ervaren. Ga er eens van uit dat élk zichtbaar en onzichtbaar element/specimen tot een telegeleid hologram te herleiden valt.
Ga er vervolgens van uit dat élk hologram de volledige authentieke Universele broncode in zich huisvest en dat élk hologram enkel via de eigen acties en reacties via de Universele oerbron gestuurd en bediend wordt.

Besef hierbij dus dat we op élk moment evenveel te leren hebben van de ogenschijnlijk minder getalenteerd of de ogenschijnlijk onwetende. Besef hierbij ook dat de hologrammen die zich manifesteren als ogenschijnlijk dode materie (rotsblokken, zandkorrels, gebruiksvoorwerpen zoals de theepot of zoutvat enz. ) met een gelijkwaardig intelligentievermogen behept zijn als de volgens jou meest intelligente of meest wijze persoon.

Verkijk je dus niet op hetgeen je enkel met het blote oog waarneemt. Stel je, als een leergierig kind, in volle vertrouwen open voor het waanzinnig win-win geaard experiment waaraan je deelneemt. Ja ook wanneer je denkt dat je alles al ontdekt, ervaren of bewezen hebt. Het meest waanzinnige moet écht nog komen voor élk van ons.

Besef dus dat anderen nooit verantwoordelijk zijn voor hetgeen zich afspeelt in onze leefwereld. Want… het gaat immers ALTIJD tussen onszelf en de oerbron. Ja ook wanneer het er op lijkt dat we door andere hologrammen gestuurd of gemanipuleerd worden, ja ook wanneer het bewezen lijkt dat anderen ons keer op keer dwarsbomen. Zij zijn enkel de door onszelf geactiveerde holografische manifestaties die door de oerbron feilloos gereflecteerd worden in hetgeen jij als jouw leefwereld ervaart. Niet meer, niet minder.

Vraag je daarom bij élke ogenschijnlijke ongeregeldheid of onrechtvaardigheid het volgende af: “wat kan, mag, moet of wil ik hier uit leren?” Door deze vraag te stellen activeer je via de oerbron de antwoorden die jouw win-win visie en bijhorend vertrouwen versterken.

Besef dat de oerbron ons op élk moment exact bedient volgens onze eigen ingesteldheid (overtuiging) van dat moment. Je activeert dus op élk moment zelf jouw spreekwoordelijke hemel of hel.

Via BAGAL oefeningen doe je als het ware een aanvraag bij de oerbron om inzage te krijgen in de geprogrammeerde valkuilen in het script van ‘Het Leven’. Je merkt dan dat de ogenschijnlijke fouten enkel een reflectie zijn/waren van jouw eigen onwetendheid van dat moment.

Voor nu en later:
Glimlach omwille van de chaos die je zelf hebt geactiveerd en Adem jezelf Bewust Liefdevol, (speels, luchtig en vredig) door de waanzinnig gesofisticeerde ervaringsvelden van ‘Het Leven’.

Want…
Het Glas is ALTIJD VOL voor wie zich Bagallend door ‘Het Leven’ laat ontroeren & ontvoeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *