Home

De constructieve impact van lachen reikt veel verder dan een goed gevoel, goede gezondheid of een sterk gevoel van verbondenheid.

Welkom bij Oriconet waar het Glas altijd Vol is!

De constructieve impact van Lachen reikt veel verder dan een goed gevoel, goede gezondheid of een sterk gevoel van verbondenheid. 

Tijdens het Lachen stimuleren we de zogenaamde slapende hersenkwabben waardoor we onder andere de doorstroom van gelukshormonen bevorderen. Ook de werking van ons immuunsysteem wordt door Lachen geoptimaliseerd.
Gelijktijdig maakt ons brein ook de nodige connecties in functie van oplossingsgericht denken en handelen. 

Lachen loont meer dan je in duizenden boeken zou kunnen beschrijven. Je dient het zelf te ervaren om het ten volle te beseffen
 
Eens je het algemeen lonende Lachtraject op gang hebt gebracht en er de steeds toenemende geneugten ten volle van ervaren hebt, wil je het absoluut opnieuw ervaren. 

Enkele bewezen voordelen van Lachen:

 • Op school: betere resultaten en minder pestgedrag
  Na een korte lachsessie van 3 minuten aan het begin van elke les zullen leerlingen ook moeilijke materie makkelijker begrijpen en verwerken. Hierdoor win je op termijn meer dan 3 minuten per les. Tevreden kinderen pesten niet, die plagen speels.
 • Bedrijven en organisaties: minder ziekteverzuim en hoger rendement
  Tevreden medewerkers zijn ook sneller geneigd om begrip te tonen in crisis situaties. Door de werkdag te beginnen en te eindigen met een korte lachsessie kunnen stakingen of langdurige afwezigheden vermeden worden. Want lachen geeft energie ipv je uit te putten.
 • Thuis: extra huiselijke gezelligheid en minder gezinsdrama’s
  Wanneer volwassenen een aangename werkdag achter de rug hebben en kinderen een manier hebben gevonden om hun leerstof vlotter te verwerken dan komt er extra tijd vrij om ook thuis nog eens samen te genieten.
 • Gezondheidssector: minder zieke of overwerkte mensen
  Omdat lachen energie geeft en omdat lachen op diverse manieren de gezondheid ten goede komt zullen er zich minder mensen aandienen met burn-out of andere uitputtingsverschijnselen van mentale, fysieke of emotionele aard.
  Hierdoor komen mensen in de zorgsector ook minder onder druk te staan.

   

Kan jouw school, organisatie, bedrijf of gezin ook een lachend duwtje in de rug gebruiken?

Wil jij jouw persoonlijk leven duurzaam veraangenamen zonder al te veel extra uitgaven?

Bekijk dan het aanbod of geef een seintje via de contacpagina.

Je wint extra tijd, kracht en geld ter bevordering van de algemene levenskwaliteit  door vreugdevol stemmende acties te ondernemen.
Want,
In een vreugdevol brein maak je geen tijd- en energierovende conflict  connecties meer.

Na een degelijk onderbouwde lachsessie grijp je bij conflictsituaties automatisch terug naar deze efficiënte, algemeen lonende aanpak.

Des te meer vrolijke mensen er op deze planeet rondlopen des te makkelijker het leven wordt voor Iedereen!

Ontdek en ervaar tijdens 1 van de lachsessies (zie aanbod) hoeveel zorgen, tijd én geld je kan besparen door dagelijks meer lachmomenten in te lassen.

Lachen in groepsverband verhoogt automatisch de ontelbare voordelen!

Gerda Maria Hendrickx
Love-Laugh-Lifestyle promotor

BAGAL promotor